Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 8/2019
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-8-2019/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 8/2019

Objavljeno 4. listopada 2019. | Gospic.hr


Gospić, 01. kolovoza 2019. godine

S A D R Ž A J

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

  1. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
    - PRILOG III.
  2. ODLUKA o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Gospića Gradskom društvu Crvenog križa Gospić

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

  1. ODLUKA o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
  2. ODLUKA o III. izmjeni Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića
  3. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja
  4. ZAKLJUČAK o II. izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za određivanje prioriteta financiranja Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića