Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 7/2020
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-7-2020/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 7/2020

Objavljeno 13. kolovoza 2020. | Gospic.hr


Gospić, 13. kolovoza 2020. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. III. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o visini naknade članovima upravnih vijeća ustanova kojima je Grad Gospić osnivač
  2. ODLUKA osufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2020.godinu

 

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 7/2020 - Grad Gospić