Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 1791/2 k.o. Barlete
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-5-2020/zakljucak-o-prodaji-nekretnine-oznacene-kao-kat-cest-br-1791-2-k-o-barlete/

ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 1791/2 k.o. Barlete

Objavljeno 20. svibnja 2020. | Gospic.hr


6. akti Gradonačelnika ..... Zaključak o prodaji nekretnine označene kao kat.čest.br. 17912 k.o. Barlete

ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 1791/2 k.o. Barlete - Grad Gospić