Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 5/2020
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-5-2020/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 5/2020

Objavljeno 20. svibnja 2020. | Gospic.hr


Gospić, 12. svibnja 2020. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića
 2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 3. ODLUKA o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića
  PRILOG 1. Tablica lokacija na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2020. godini
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena naselja, ulica i trgova na području Grada Gospića
 6. ODLUKA o osnivanju prava služnosti (HT-EKI-PODOŠTRA 42-GOSPIĆ)
 7. ODLUKA o osnivanju prava služnosti (HEP-ČANIĆ GAJ-BOLNICA 2)
 8. ODLUKA o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza na k.č.br 3223/1 k.o. Gospić

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. IZMJENA i dopuna Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (Covid-19)
 2. PRAVILNIK o VIII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 3. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2019. godinu
  - IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2019. godinu
 4. ZAKLJUČAK o dodjeli potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2020. godinu
 5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 1992/1 k.o. Gospić
 6. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 1791/2 k.o. Barlete
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 5/2020 - Grad Gospić

Gospić, 12. svibnja 2020. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića
 2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 3. ODLUKA o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića
  PRILOG 1. Tablica lokacija na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2020. godini
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena naselja, ulica i trgova na području Grada Gospića
 6. ODLUKA o osnivanju prava služnosti (HT-EKI-PODOŠTRA 42-GOSPIĆ)
 7. ODLUKA o osnivanju prava služnosti (HEP-ČANIĆ GAJ-BOLNICA 2)
 8. ODLUKA o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza na k.č.br 3223/1 k.o. Gospić

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. IZMJENA i dopuna Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (Covid-19)
 2. PRAVILNIK o VIII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 3. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2019. godinu
  – IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2019. godinu
 4. ZAKLJUČAK o dodjeli potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2020. godinu
 5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 1992/1 k.o. Gospić
 6. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 1791/2 k.o. Barlete