Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 5/2019
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-5-2019/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 5/2019

Objavljeno 10. srpnja 2019. | Gospic.hr


Gospić, 03. srpnja 2019. godine

S A D R Ž A J

  

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist Udruge Depaul – Hrvatska
  2. ODLUKA o namjeri osnivanja Udruge „Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla”

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o stavljanju izvan snage Odluke o visini iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2019. godinu
  2. ODLUKA o visini iznosa Potpore roditeljima za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2019. godinu
  3. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića Biciklističkom klubu Gospić

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića
  2. ODLUKA o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića
  3. ODLUKA o izboru Povjerenstva za provedbu izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića

 

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 5/2019 - Grad Gospić