Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 3/2020
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-3-2020/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 3/2020

Objavljeno 12. ožujka 2020. | Gospic.hr


Gospić, 02. ožujka 2020. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Grada Gospića
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 3. ODLUKA o dodjeli potpora za ulaganja u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Gospića za 2020. godinu
 4. ODLUKA o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – rijeci Novčici u 2020. godini
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika  i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 6. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist HEP d.d., Zagreb na k.č.br. 5302 k.o. Gospić
 7. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist HEP d.d., Zagreb na k.č.br. 3410/1, 3409 i 3628 k.o. Gospić
 8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2019. godinu

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  

 1. ODLUKA o imenovanju članova radne skupine koja obavlja kontrolu na licu mjesta za 2019. godinu
 2. ZAKLJUČAK o II izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za prigovor
 3. PLAN kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2019. godinu
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 3/2020 - Grad Gospić