Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 3/2019
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-3-2019/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 3/2019

Objavljeno 26. travnja 2019. | Gospic.hr


Gospić, 26. travnja 2019. godine

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Gospića na donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i organizacijama civilnog društva
  2. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Gospića
  3. ODLUKA o visini naknade za rad članova Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Gospića

 

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 3/2019 - Grad Gospić