Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 2/2020
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-2-2020/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 2/2020

Objavljeno 12. veljače 2020. | Gospic.hr


Gospić, 12. veljače 2020. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za akademsku/školsku 2019./2020. godinu te broj i iznos stipendije
  2. ODLUKA o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Gospića u Skupštinu trgovačkog društva „Usluga” d.o.o.
  3. PLAN prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2020. godinu

 

OSTALO

  1. STATUT Turističke zajednice Grada Gospića
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 2/2020 - Grad Gospić