Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za 2018. godinu
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-2-2019/zakljucak-o-prihvacanju-izvjesca-o-lokacijama-i-kolicinama-odbacenog-otpada-troskovima-uklanjanja-odbacenog-otpada-i-provedbi-mjera-sprjecavanja-odbacivanja-otpada-u-okolis-i-uklanjanja-otpada-odbace/

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za 2018. godinu

Objavljeno 6. travnja 2019. | Gospic.hr


15 Akti Gradskog vijeća Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada