Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 15/2022
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-15-2022/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 15/2022

Objavljeno 29. studenoga 2022. | Gospic.hr


Gospić, 26. studenoga 2022. godine

S A D R Ž A J 

  1. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić
  2. ODLUKA o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća Grada Gospića i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća Grada Gospića
  3. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima
  2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima
  3. ZAKLJUČAK  o imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih i administrativnih uvjeta natječaja za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022./2023. godinu
  4. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za prigovore za školsku/akademsku 2022./2023. godinu

OSTALO

  1.   STATUT Dječjeg vrtića Pahuljica