Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 11/2022
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-11-2022/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 11/2022

Objavljeno 23. kolovoza 2022. | Gospic.hr


Gospić, 16. kolovoza 2022. godine

S A D R Ž A J 

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o visini iznosa pomoći za nabavu školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala za 2022. godinu
  2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića umirovljenicima
  3. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za postavu telekomunikacijskih ormara

 

AKTI ODBORA ZA PROPISE I PRAVNA PITANJA

 

  1. Urbanistički plan uređenja naselja Gospić - UPU 1 (pročišćeni tekst Odredbi za provedbu)

 

 

Vjesnik 11

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 11/2022 - Grad Gospić