Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-10-2019/odluka-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na-odluku-upravnog-vijeca-djecjeg-vrtica-pahuljica-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-djecjeg-vrtica-pahuljica/

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica

Objavljeno 6. prosinca 2019. | Gospic.hr


12. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke Upravnog ...............