Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-09-2022/odluka-o-osnivanju-prava-sluznosti-u-korist-tvrtke-hep-operator-distribucijskog-sustava-d-o-o-elektrolika-gospic-na-nekretninama-oznacenim-kao-kat-cest-br-2741-1-i-2735-k-o-gospic/

ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić

Objavljeno 22. srpnja 2022. | Gospic.hr


4. akti Gradskog vijeća...... Odluka o osnivanju prava služnosti u korist...

ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić - Grad Gospić