Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 08/2021
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-08-2021/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 08/2021

Objavljeno 3. siječnja 2022. | Gospic.hr


Gospić, 16. prosinca 2021. godine

S A D R Ž A J 

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. PRORAČUN Grada Gospića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 2. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu
 3. ODLUKA o uspostavi i sastavu Urbanog područja Gospić
 4. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva USLUGA d.o.o., Gospić
 5. ODLUKA o prodaji nekretnine označene kao k.č. br. 433 k.o. Gospić
 6. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu
 7. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2022. godinu
 8. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu
 9. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu
 10. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2022. godinu
 11. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2022. godinu
 12. PROGRAM javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2022. godinu
 13. PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 14. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 15. PROGRAM radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu
 16. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 17. PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu
 18. PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu
 19. PLAN utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu
 20. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
 21. PLAN razvoja sustava Civilne zaštite Grada Gospića za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 22. ANALIZA stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2021. godinu

 

  AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima
 2. ODLUKA o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za akademsku/školsku 2021/2022. godinu te broj i iznos stipendije
 3. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zapošljavanje žena na području Gospića – Faza II“
 4. ODLUKA o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 5. ZAKLJUČAK o poništenju Zaključka o dodjeli potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2021. godinu
 6. ZAKLJUČAK o donošenju plana vježbi civilne zaštite u 2022. godini
 7. ZAKLJUČAK o imenovanju lokalnog koordinatora
 8. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih i administrativnih uvjeta natječaja za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021./2022. godinu
 9. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za prigovore za školsku/akademsku 2021./2022. godinu
 10. ZAKLJUČAK o donošenju Provedbenog programa Grada Gospića za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

 

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 08/2021 - Grad Gospić

Gospić, 16. prosinca 2021. godine

S A D R Ž A J 

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. PRORAČUN Grada Gospića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 2. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu
 3. ODLUKA o uspostavi i sastavu Urbanog područja Gospić
 4. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva USLUGA d.o.o., Gospić
 5. ODLUKA o prodaji nekretnine označene kao k.č. br. 433 k.o. Gospić
 6. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu
 7. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2022. godinu
 8. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu
 9. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu
 10. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2022. godinu
 11. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2022. godinu
 12. PROGRAM javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2022. godinu
 13. PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 14. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 15. PROGRAM radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu
 16. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 17. PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu
 18. PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu
 19. PLAN utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu
 20. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
 21. PLAN razvoja sustava Civilne zaštite Grada Gospića za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 22. ANALIZA stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2021. godinu

 

    AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima
  2. ODLUKA o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za akademsku/školsku 2021/2022. godinu te broj i iznos stipendije
  3. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zapošljavanje žena na području Gospića – Faza II“
  4. ODLUKA o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
  5. ZAKLJUČAK o poništenju Zaključka o dodjeli potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2021. godinu
  6. ZAKLJUČAK o donošenju plana vježbi civilne zaštite u 2022. godini
  7. ZAKLJUČAK o imenovanju lokalnog koordinatora
  8. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih i administrativnih uvjeta natječaja za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021./2022. godinu
  9. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za prigovore za školsku/akademsku 2021./2022. godinu
  10. ZAKLJUČAK o donošenju Provedbenog programa Grada Gospića za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine