Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 3956/3 i 3956/4 k.o. Lički Osik
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-07-2022/odluka-o-ukidanju-statusa-javnog-dobra-u-opcoj-uporabi-na-nekretninama-oznacenim-kao-kat-cest-br-3956-3-i-3956-4-k-o-licki-osik/

ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 3956/3 i 3956/4 k.o. Lički Osik

Objavljeno 28. lipnja 2022. | Gospic.hr


10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi Lički Osik