Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ODLUKA o osnivanju prava građenja na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 5131/2 k.o. Gospić
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-07-2021/odluka-o-osnivanju-prava-gradenja-na-nekretnini-oznacenoj-kao-kat-cest-br-5131-2-k-o-gospic/

ODLUKA o osnivanju prava građenja na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 5131/2 k.o. Gospić

Objavljeno 9. studenoga 2021. | Gospic.hr


4.... akti Gradskog vijeća...... Odluka o osnivanju prava građenja......