Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 03/2022
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-03-2022/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 03/2022

Objavljeno 18. ožujka 2022. | Gospic.hr


Gospić, 10. ožujka 2022. godine

S A D R Ž A J 

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o osnivanju trgovačkog društva TESLA NET d.o.o. Gospić

  AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o imenovanju članova projektnog tima za pripremu projekta GOSPIĆ – LIČKI OSIK – PERUŠIĆ za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova
 2. ODLUKA o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 3. ODLUKA o prijedlogu izbora člana nadzornog odbora trgovačkog društva USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić
 4. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2021. godinu
  IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2021. godinu
 5. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta poziva
 6. ZAKLJUČAK o III izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za prigovor
 7. PRAVILNIK o XI. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 8. II. izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022. godinu

 

Vjesnik 03

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 03/2022 - Grad Gospić