Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića za 2021. godinu
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-02-2022/zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-ostvarivanju-programa-koristenja-sredstava-ostvarenih-od-zakupa-prodaje-prodaje-izravnom-pogodbom-privremenog-koristenja-i-davanja-na-koristenje-izravnom-pogodbom-p/

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića za 2021. godinu

Objavljeno 25. veljače 2022. | Gospic.hr


4. akti Gradskog vijeća..... Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarivanju .....