Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ODLUKA o sufinanciranju 50% kamata za odobreni kredit namijenjen energetskoj obnovi višestambene zgrade na području Grada Gospića
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-02-2021/odluka-o-sufinanciranju-50-kamata-za-odobreni-kredit-namijenjen-energetskoj-obnovi-visestambene-zgrade-na-podrucju-grada-gospica/

ODLUKA o sufinanciranju 50% kamata za odobreni kredit namijenjen energetskoj obnovi višestambene zgrade na području Grada Gospića

Objavljeno 31. ožujka 2021. | Gospic.hr


3. akti Gradskog vijeća….. Odluka o sufinanciranju 50 % kamata za odobreni….