Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 01/2021
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-01-2021/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 01/2021

Objavljeno 9. ožujka 2021. | Gospic.hr


Gospić, 23. veljače 2021. godine

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stanaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2021. godinu
 2. ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja
 3. ODLUKA o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Gospić u 2021. godini
 4. ODLUKA o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća
 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Grada Gospića
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića
 7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u svrhu ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja na području Grada Gospića uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19
 8. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2021. godinu
 9. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića

 

 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o oslobađanju plaćanja zakupnine, odnosno naknade za korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta (za razdoblje od 1. 1. 2021. – 28. 2. 2021. godine)
 2. ODLUKA o financiranju troškova označavanja (mikročipiranja) i prvog cijepljenja pasa u 2021. godini na području Grada Gospića
 3. ODLUKA o financiranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u 2021. godini na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o visini naknade za rad članovima Školskih odbora Osnovnih škola kojima je Grad Gospić osnivač
 5. ODLUKA o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 6. ODLUKA o II. izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 7. PRAVILNIK o IX. izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 8. PLAN prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2021. godinu
 9. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta poziva