Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.10/13
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-10-13/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.10/13

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 - 1840

Broj: 10/2013., Gospić, 31. prosinca 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

  1. ODLUKA o imenovanju članova radne skupine (projektne skupine)
  2. ODLUKA o visini iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete i Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju
  3. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica
  4. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Gospića u Skupštinu trgovačkog društva „Usluga“ d.o.o.
  5. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju Nadzornog odbora „Usluga“ d.o.o.
  6. PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2014. godinu
Službeni vjesnik Grada Gospića br.10/13 - Grad Gospić