Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.10/11
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-10-11/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.10/11

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 – 1840

Broj: 10/2011., Gospić, 21. prosinca 2011. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Proračuna Grada Gospića u prvom tromjesečju 2012. godine
  2. ODLUKA o uređenju prometa na području Grada Gospića
  3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
  4. ODLUKA o prihvaćanju (revizije) Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića
  5. ODLUKA o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića
  6. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za katastarsku općinu Bužim
  7. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Gospića
  8. JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za k.o. Lipe i Počitelj

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga