Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.09/11
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-09-11/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.09/11

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 – 1840

Broj: 9/2011., Gospić, 07. prosinca 2011. godine, Izlazi prema potrebi

 

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2011. godinu
 2. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2011. godinu
 3. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2011. godinu
 4. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2011. godinu
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2011. godinu
 6. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2011. godinu
 7. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu za 2011. godinu
 8. ODLUKA o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2011. godini
 9. ODLUKA o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2011. godinu
 10. ODLUKA o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
 11. PLAN gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
 12. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu
 13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu
 14. ODLUKA o izboru članova Savjeta mladih Grada Gospića

 

Službeni vjesnik Grada Gospića br.09/11 - Grad Gospić