Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.08/12
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-08-12/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.08/12

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846-1840

Broj: 08/2012., Gospić, 14. studenog 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
 3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2012. godinu
 4. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2012. godinu
 5. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
 6. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2012. godinu
 7. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2012. godinu
 8. ODLUKA o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu
 9. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu
 10. ODLUKA o prodaji građevinskih zemljišta
 11. ODLUKA o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Gospića
 12. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 13. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića
 14. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 15. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 16. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 17. IZMJENE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
 18. IZMJENE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 19. IZMJENE Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2012. godini
 20. IZMJENE Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 202. godini
 21. IZMJENE Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godinu
 22. IZMJENE Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
 23. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o izmjeni Zaključka o pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića
 2. ODLUKA o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Gospića
 3. ODLUKA o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite za područje Grada Gospića
 4. ODLUKA o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 5. ODLUKA o II izmjeni i dopuni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Gospić za 2012. godinu
 6. IZMJENE Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
 7. RJEŠENJE o imenovanju voditelja skloništa osnovne zaštite na području Grada Gospića i njihovih zamjenika
 8. RJEŠENJE o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 9. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2012. godinu
Službeni vjesnik Grada Gospića br.08/12 - Grad Gospić

ISSN – 1846-1840

Broj: 08/2012., Gospić, 14. studenog 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
 3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2012. godinu
 4. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2012. godinu
 5. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
 6. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2012. godinu
 7. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2012. godinu
 8. ODLUKA o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu
 9. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu
 10. ODLUKA o prodaji građevinskih zemljišta
 11. ODLUKA o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Gospića
 12. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 13. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića
 14. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 15. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 16. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 17. IZMJENE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
 18. IZMJENE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 19. IZMJENE Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2012. godini
 20. IZMJENE Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 202. godini
 21. IZMJENE Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godinu
 22. IZMJENE Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
 23. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o izmjeni Zaključka o pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića
 2. ODLUKA o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Gospića
 3. ODLUKA o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite za područje Grada Gospića
 4. ODLUKA o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 5. ODLUKA o II izmjeni i dopuni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Gospić za 2012. godinu
 6. IZMJENE Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
 7. RJEŠENJE o imenovanju voditelja skloništa osnovne zaštite na području Grada Gospića i njihovih zamjenika
 8. RJEŠENJE o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 9. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2012. godinu