Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.08/11
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-08-11/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.08/11

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 – 1840

Broj: 8/2011., Gospić, 14. studenog 2011. godine, Izlazi prema potrebi

 

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 2. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 3. ODLUKA o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
 5. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti komunalnom poduzeću „Usluga“ d.o.o., Gospić za nabavu komunalnog vozila
 6. ODLUKA o početku postupka javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu javnih radova redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića za razdoblje od četiri godine
 7. ODLUKA o osnivanju prava građenja na nekretnini označenoj kao kat.čest. br. 3734/6 upisanoj u z.k.ul. br. 3718 k.o. Gospić u korist Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Gospić
 8. ODLUKA o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2820 k.o. Gospić
 9. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za katastarsku općinu Počitelj
 10. ODLUKA o Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za davanje koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Gospića

 


AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ZAKLJUČAK o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu
 2. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2011. godinu
 3. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3159 k.o. Gospić
 4. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za obnovu obiteljske kuće na kat. čest. br. 948/4 k.o. Medak
Službeni vjesnik Grada Gospića br.08/11 - Grad Gospić

ISSN – 1846 – 1840

Broj: 8/2011., Gospić, 14. studenog 2011. godine, Izlazi prema potrebi

 

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 2. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 3. ODLUKA o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
 5. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti komunalnom poduzeću „Usluga“ d.o.o., Gospić za nabavu komunalnog vozila
 6. ODLUKA o početku postupka javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu javnih radova redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića za razdoblje od četiri godine
 7. ODLUKA o osnivanju prava građenja na nekretnini označenoj kao kat.čest. br. 3734/6 upisanoj u z.k.ul. br. 3718 k.o. Gospić u korist Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Gospić
 8. ODLUKA o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2820 k.o. Gospić
 9. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za katastarsku općinu Počitelj
 10. ODLUKA o Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za davanje koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Gospića

 


AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ZAKLJUČAK o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu
 2. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2011. godinu
 3. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3159 k.o. Gospić
 4. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za obnovu obiteljske kuće na kat. čest. br. 948/4 k.o. Medak