Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.07/13
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-07-13/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.07/13

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 - 1840

Broj: 07/2013., Gospić, 15. studenog 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

  1. ODLUKA o podjeli društva Usluga d.o.o. po modelu „odvajanje s preuzimanjem“
  2. ODLUKA o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Gospić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

  1. ODLUKA o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2600 k.o. Gospić (skladišni prostor – Trg Zrinskih Frankopana bb
  2. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica