Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.07/11
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-07-11/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.07/11

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 – 1840

Broj: 7/2011., Gospić, 14. listopada 2011. godine, Izlazi prema potrebi

 

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  2. ODLUKA o prodaji građevinskih zemljišta
  3. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a
  4. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o utvrđivanju visine naknade zemljišta i njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom i priključcima za izgradnju višestambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje
  5. ZAKLJUČAK o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Gospića

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

  

OSTALO

  1. ISPRAVAK Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
Službeni vjesnik Grada Gospića br.07/11 - Grad Gospić