Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.06/13
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-06-13/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.06/13

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1330 - 3929

Broj: 06/2013., Gospić, 02. listopada 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 1. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
 2. ODLUKA o izradi Ciljanih III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 3. ODLUKA o II izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića
 4. ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine
 5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 6. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 7. ODLUKA o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena naselja, ulica i trgova na području Grada Gospića
 8. ODLUKA o donošenju Izmjena Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Gospić
 9. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2012. godinu
 10. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2012. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
 2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 3. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje
 4. IZMJENE i dopune Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2013. godinu
 5. ZAKLJUČAK o dodjeli bespovratnih potpora ui  ruralnom  razvoju  Grada  Gospića  za  2013.  godinu
Službeni vjesnik Grada Gospića br.06/13 - Grad Gospić

ISSN – 1330 – 3929

Broj: 06/2013., Gospić, 02. listopada 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 1. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
 2. ODLUKA o izradi Ciljanih III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 3. ODLUKA o II izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića
 4. ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine
 5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 6. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 7. ODLUKA o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena naselja, ulica i trgova na području Grada Gospića
 8. ODLUKA o donošenju Izmjena Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Gospić
 9. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2012. godinu
 10. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2012. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
 2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 3. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje
 4. IZMJENE i dopune Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2013. godinu
 5. ZAKLJUČAK o dodjeli bespovratnih potpora ui  ruralnom  razvoju  Grada  Gospića  za  2013.  godinu