Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.05/12
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-05-12/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.05/12

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846-1840

Broj: 05/2012., Gospić, 05. srpnja 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o donošenju II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 2. ODLUKA o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 3. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2012./2013.
 4. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 5. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj
 6. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – prof. dr. sc. Mati Majeroviću
 7. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Tomislavu Premužu
 8. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – prof. art. Stipi Golcu
 9. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Ženskom košarkaškom klubu „Gospić – Croatiaosiguranje“
 10. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića“ – Caritasu Gospićko-senjske biskupije
 11. ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Gospića
 12. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu energenata za grijanje
 13. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje okvirnog sporazuma za uređenje okoliša zgrade POS-a
 14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja „Like“ Gospić
 15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pahuljica
 16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“ Gospić
 17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Samostalne narodne knjižnice Gospić
 19. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 20. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Usluge d.o.o. Gospić
 21. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatskog radija – radija Gospić
 22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Gospića
 23. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gospićkog športskog saveza
 24. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Osnovne škole Dr. Jure Turića
 25. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 26. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića
Službeni vjesnik Grada Gospića br.05/12 - Grad Gospić

ISSN – 1846-1840

Broj: 05/2012., Gospić, 05. srpnja 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o donošenju II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 2. ODLUKA o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 3. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2012./2013.
 4. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 5. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj
 6. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – prof. dr. sc. Mati Majeroviću
 7. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Tomislavu Premužu
 8. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – prof. art. Stipi Golcu
 9. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Ženskom košarkaškom klubu „Gospić – Croatiaosiguranje“
 10. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića“ – Caritasu Gospićko-senjske biskupije
 11. ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Gospića
 12. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu energenata za grijanje
 13. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje okvirnog sporazuma za uređenje okoliša zgrade POS-a
 14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja „Like“ Gospić
 15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pahuljica
 16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“ Gospić
 17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Samostalne narodne knjižnice Gospić
 19. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 20. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Usluge d.o.o. Gospić
 21. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatskog radija – radija Gospić
 22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Gospića
 23. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gospićkog športskog saveza
 24. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Osnovne škole Dr. Jure Turića
 25. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 26. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića