Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.04/13
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-04-13/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.04/13

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846- 1840

Broj: 04/2013., Gospić, 20. lipnja 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izboru članova Mandatnog povjerenstva
 2. ODLUKA o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća – Petar Krmpotić
 3. ODLUKA o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća – Milan Mataija
 4. ODLUKA o početku obnašanja mandata člana Gradskog vijeća – Ivica Marić
 5. ODLUKA o početku obnašanja mandata člana Gradskog vijeća – Marijan Rogić
 6. ODLUKA o početku mandata članova Gradskog vijeća
 7. ODLUKA o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića
 8. ODLUKA o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića
 9. ODLUKA o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
 10. ODLUKA o izboru članova Odbora za proračun i financije
 11. ODLUKA o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

 

 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o imenovanju osobe za nepravilnosti
 2. ODLUKA o prodaji nekretnine na kat. čest. br. 3237 k.o. Gospić
 3. ODLUKA o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3218 k.o. Gospić
 4. ZAKLJUČAK o imenovanju voditelja Dječjeg gradskog vijeća Grada Gospića
 5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 3934/3 upisane u z.k.ul.br. 2966 k.o. Lički Osik
 6. ZAKLJUČAK o odobrenju zapošljavanja sezonskih vatrogasaca u DVD-a Pazarišta