Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.03/12
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-03-12/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.03/12

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 – 1840

Broj: 03/2012., Gospić, 19. travnja 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Gospića
 2. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 3. PROGRAM utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godini

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 2. ODLUKA o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora
 3. ODLUKA o imenovanju Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora
 4. PLAN prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2012. godinu
 5. PLAN prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Gospić za 2012. godinu
 6. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
 7. ZAKLJUČAK o osnivanju prava stvarne služnosti na nerazvrstanom cestovnom zemljištu u korist trgovačkog društva Plinacro d.o.o. Zagreb
 8. ZAKLJUČAK o izdavanju Tabularne izjave
Službeni vjesnik Grada Gospića br.03/12 - Grad Gospić