Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.03/11
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-03-11/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.03/11

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN - 1846 - 1840
Broj:03/2011., Gospić, 27. travnja 2011. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
  2. ODLUKA o početku postupka javne nabave zaštitne obloge parketa
  3. RJEŠENJE o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore
  4. ZAKLJUČAK o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA MJESNE IZBORE

  1. OBVEZATNE UPUTE broj VMOGG – I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
  2. OBVEZATNE UPUTE broj VMOGG – II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po izbornom zakonu i Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora
  3. OBVEZATNE UPUTE broj VMOGG – III o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora
  4. OBVEZATNE UPUTE broj VMOGG – IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
  5. OBVEZATNE UPUTE broj VMOGG – V o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
  6. OBVEZATNE UPUTE broj VMOGG – VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba