Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.01/13
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-01-13/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.01/13

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1330- 3929

Broj: 01/2013., Gospić, 31. siječnja 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 2. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 3. ODLUKA o izmjenama granica naselja na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o određivanju imena ulica na području naselja Kaniža Gospićka
 5. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnine
 6. ODLUKA o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 7. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića
 8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Gospića
 9. ZAKLJUČAK o ispravci tehničke pogreške u Odluci o izdavanju „Tabularne isprave“ Domu zdravlja Gospić

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. PLAN prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2013. godinu
 2. PLAN prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Gospić za 2013. godinu

 

 

OSTALO 

 1. STATUT osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
Službeni vjesnik Grada Gospića br.01/13 - Grad Gospić