Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
https://arhiva.gospic.hr/raspolaganje-poljoprivrednim-zemljistem/

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

Objavljeno 24. travnja 2019. | Gospic.hr


 

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Donošenjem novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio je na snagu dana 09. ožujka 2018. godine. („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19), prestao je važiti Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine“, broj: 39/15 i 48/15).

Sukladno odredbama ovog zakona, poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske raspolažu jedinice lokalne samouprave na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, donosi predstavničko tijelo JLS-a.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga Zakona predstavlja:

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je na osnovu prethodnog pozitivnog mišljenja Ličko-senjske županije dana 28. studenoga 2018. godine, dalo suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića.

Grad Gospić sukladno važećem Programu raspolaže poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i to u postupcima:

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske zadržava pravo raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u postupcima:

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup/prodaju putem javnog natječaja.

 Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup/prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića donosi općinsko ili gradsko vijeće, na čijem se području zemljište nalazi. (članak 31. stavak 5. ZPZ)

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup/prodaju donosi općinsko ili gradsko vijeće odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, na čijem se području zemljište nalazi, na prijedlog Povjerenstava za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (članak 31. stavak 12. ZPZ).

 Isto tako odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju donosi općinsko ili gradsko vijeće na čijem se području zemljište nalazi, na prijedlog Povjerenstava za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (članak 65. stavak 2. ZPZ)

 Poveznice na mrežne stranice:

Tijek provođenja javnog natječaja za zakup, od objave do sklapanja ugovora:

Više o provedbi prvog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske možete saznati OVDJE.

 

 

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem - Grad Gospić

 

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Donošenjem novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio je na snagu dana 09. ožujka 2018. godine. („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19), prestao je važiti Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine“, broj: 39/15 i 48/15).

Sukladno odredbama ovog zakona, poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske raspolažu jedinice lokalne samouprave na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, donosi predstavničko tijelo JLS-a.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga Zakona predstavlja:

  • zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je na osnovu prethodnog pozitivnog mišljenja Ličko-senjske županije dana 28. studenoga 2018. godine, dalo suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića.

Grad Gospić sukladno važećem Programu raspolaže poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i to u postupcima:

  • Privremenog raspolaganja (članak 57. Zakona)
  • Zakupa putem javnog natječaja (članak 31. – 50. Zakona)
  • Prodaje putem javnog natječaja (članak 59. – 72. Zakona

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske zadržava pravo raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u postupcima:

  • Zamjene
  • Davanje na korištenje izravnom pogodbom
  • Prodaja izravnom pogodbom
  • Razvrgnuće suvlasničke zajednice
  • Osnivanje prava građenja
  • Osnivanje prava služnosti.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup/prodaju putem javnog natječaja.

 Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup/prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića donosi općinsko ili gradsko vijeće, na čijem se području zemljište nalazi. (članak 31. stavak 5. ZPZ)

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup/prodaju donosi općinsko ili gradsko vijeće odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, na čijem se području zemljište nalazi, na prijedlog Povjerenstava za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (članak 31. stavak 12. ZPZ).

 Isto tako odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju donosi općinsko ili gradsko vijeće na čijem se području zemljište nalazi, na prijedlog Povjerenstava za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (članak 65. stavak 2. ZPZ)

 Poveznice na mrežne stranice:

Tijek provođenja javnog natječaja za zakup, od objave do sklapanja ugovora:

Više o provedbi prvog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske možete saznati OVDJE.

 

 

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića

OBAVIJEST o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda