Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Radna tijela Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/radna-tijela-gradskog-vijeca/

Radna tijela Gradskog vijeća

Objavljeno 27. travnja 2018. | Gospic.hr


Radi proučavanja i razmatranja pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata koje donosi Vijeće, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Vijeća, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

            Stalna radna tijela 8. saziva Gradskog vijeća Grada Gospića su:

1. Mandatno povjerenstvo
predsjednik: Josip Šaban

2. Odbor za izbor i imenovanje
predsjednik: Josip Župan

3. Odbor za proračun i financije
predsjednik: Ivica Tomljenović

4. Odbor za propise i pravna pitanja
predsjednik: 

5. Odbor za mjesnu samoupravu
predsjednik: