Obavještavaju se predstavnici udruga civilnog društva koje djeluju na području Grada Gospića da Zakon o udrugama, a vezano uz Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Gospića (Službeni vjesnik Grada Gospića br. 01/16, 04/16, 10/18, 8/19 predviđa mogućnost izravne dodijele financijskih sredstava bez objavljivanja natječaja.

Kako Uredba propisuje da se u određenim situacijama udrugama sredstva mogu dati i bez provedbe natječaja ili javnog poziva, gdje između ostalog stoji i “kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga” Grad Gospić objavljuje obrasce temeljem kojih udruge koje nisu s Gradom Gospićem sklopile Ugovor o sufinanciranju aktivnosti u ovoj godini, mogu od Grada Gospića zatražiti potporu provedbi njihovih aktivnosti.

Obavještavamo udruge, da se kroz ovaj vid zahtjeva, mogu sufinancirati isključivo aktivnosti koje udruga nije mogla financirati u okviru raspisanih javnih poziva. Zahtjevi će se razmatrati po redoslijedu zaprimanja do utroška ukupno planiranih sredstava u Proračunu Grada Gospića (5.000,00 kn). Aktivnosti se moraju provoditi na području Grada Gospića.

Ukoliko je udruga već potpisala ugovor o sufinanciranju s Gradom Gospićem, njen zahtjev se neće razmatrati, neovisno o tome na što se isti odnosi.

Gospić, 8. travnja 2021. godine

 

Back to top