Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2020. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu programa, projekata i manifestacija udruga u području kulture.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail  lidija@gospic.hr .

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac opisa programa ili projekta
 4. Obrazac proračuna
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno prije potpisivanja ugovora)
 7. Izjava o partnerstvu
 8. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 9. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 10.  Prijedlog ugovora
 11. Opći uvjeti ugovora
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 13. Obrazac financijskog izvještaja
 14. Obrazac Privole za obradu podataka u osobne svrhe
Back to top