Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Priprema otvorenog postupka javne nabave:

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17, 144/20; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:

IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 

 

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti –Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati:  ovdje

Troškovnik možete preuzeti: ovdje

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti: ovdje

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u 5. veljače 2021. godine.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN-u 15. veljače 2021. godine.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Back to top