Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Ponovno prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave “Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik"
https://arhiva.gospic.hr/ponovno-prethodno-savjetovanje-za-pripremu-otvorenog-postupka-javne-nabave-rekonstrukcija-kotlovnice-i-kotla-na-biomasu-u-os-dr-franje-tudmana-licki-osik/

Ponovno prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave “Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik"

Objavljeno 6. kolovoza 2020. | Gospic.hr

Kategorija:

Priprema otvorenog postupka javne nabave: Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9, stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:

Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati:  ovdje

Troškovnik Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu uOŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik možete preuzeti: ovdje

Projektno-tehnička dokumentacija: Glavni projekt, Izmjene i dopune glavnog projekta

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN-u 12. kolovoza 2020. godine.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

Ponovno prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave “Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik" - Grad Gospić

Ponovno prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave “Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik”

Priprema otvorenog postupka javne nabave: Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9, stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:

Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati:  ovdje

Troškovnik Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu uOŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik možete preuzeti: ovdje

Projektno-tehnička dokumentacija: Glavni projekt, Izmjene i dopune glavnog projekta

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN-u 12. kolovoza 2020. godine.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju