Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 1/16) i članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 24. ožujka 2016. godine donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava  organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u 2016. godini u području branitelji i stradalnici, sportsko rekreativnih aktivnosti, kulture, turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, djece, mladih i zajednice te institucionalne podrške.

  1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području branitelji i stradalnici
  2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području sportsko rekreativnih aktivnosti
  3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture
  4. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja
  5. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  6. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području djece, mladih i zajednice
  7. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području institucionalne podrške
Back to top