OBAVIJEST o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda