Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Javno savjetovanje o Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera
https://arhiva.gospic.hr/javno-savjetovanje-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-za-podrucje-grada-gospica-grada-otocca-i-opcine-plitvicka-jezera/

Javno savjetovanje o Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera

Objavljeno 28. svibnja 2018. | Gospic.hr


Javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera

 

Grad Gospić, kao nositelj projekta, pokrenuo je Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Gospić, sukladno strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu (tzv. drugu javnu raspravu ili drugo javno savjetovanje) projekta. Javna rasprava traje od 30. travnja do 30. svibnja 2018.

 

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:
1. Dopis HAKOM-u, nositelju ONP-a o pokretanju javne rasprave
2. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
3. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta
4. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture i Studija izvodljivosti_v2.0
5. Prilog A nacrtu PRŠI-ja (tablice za određivanje boja-mapiranje)_v2.0
6. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi

7. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa pregledom zaprimljenih podataka

 

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 30. svibnja 2018. u 14:00 sati na adresu elektroničke pošte Grada Gospića  grad-gospic@gs.t-com.hr

Javno savjetovanje o Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera - Grad Gospić

Javna rasprava (javno savjetovanje) – Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera

 

Grad Gospić, kao nositelj projekta, pokrenuo je Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Gospić, sukladno strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu (tzv. drugu javnu raspravu ili drugo javno savjetovanje) projekta. Javna rasprava traje od 30. travnja do 30. svibnja 2018.

 

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:
1. Dopis HAKOM-u, nositelju ONP-a o pokretanju javne rasprave
2. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
3. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta
4. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture i Studija izvodljivosti_v2.0
5. Prilog A nacrtu PRŠI-ja (tablice za određivanje boja-mapiranje)_v2.0
6. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi

7. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa pregledom zaprimljenih podataka

 

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 30. svibnja 2018. u 14:00 sati na adresu elektroničke pošte Grada Gospića  grad-gospic@gs.t-com.hr