Grad Gospić, u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) sredstva potpore dodjeljuje temeljem natječaja ili javnog poziva.

Kako Uredba propisuje da se u određenim situacijama udrugama sredstva mogu dati i bez provedbe natječaja ili javnog poziva, gdje između ostalog stoji i “kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.” Grad Gospić objavljuje obrasce temeljem kojih udruge koje nisu s Gradom Gospićem sklopile Ugovor o sufinanciranju aktivnosti u ovoj godini, mogu od Grada Gospića zatražiti potporu provedbi njihovih aktivnosti.

Obavještavamo udruge da se kroz ovaj vid zahtjeva mogu sufinancirati isključivo aktivnosti koje udruga nije mogla financirati u okviru raspisanih javnih poziva.

Ukoliko je udruga već potpisala ugovor o sufinanciranju s Gradom Gospićem, njen zahtjev se neće razmatrati, neovisno o tome na što se isti odnosi.

Back to top