Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
https://arhiva.gospic.hr/internetsko-savjetovanje-o-nacrtu-prijedloga-proracuna-za-2021-godinu-s-projekcijama-za-2022-i-2023-godinu/

Internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Objavljeno 7. studenoga 2020. | Gospic.hr

Kategorije: ,

Grad Gospić dana 7. studenog 2020. godine objavljuje:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

savjetovanje traje od 7. studenog do 13. studenog 2020. godine u 12.00 sati

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13. studenog 2020. godine, dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge  na predloženi Nacrt prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, u pisanom obliku, putem elektronske pošte na email adrese: ivana.kaleb.asic@gospic.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti na mrežnim stranicama Grada.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani. Svi prijedlozi moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Nacrt prijedloga Proračuna koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Proračuna.

Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - OPĆI DIO

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - POSEBNI DIO

OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju

Vodič za građane

Izvješće o provedenom savjetovanju-Nacrt prijedloga Proračuna za 2021. godinu:

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju-Nacrt-prijedloga-Proračuna-za-2021.-godinu