Gradonačelnik donio Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine, odnosno naknade za korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta