Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
8. Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/8-sjednica-gradskog-vijeca/

8. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 27. travnja 2018. | Gospic.hr


1. Dnevni red Vijeća

2. Zapisnik sa 7. sjednica Gradskog vijeća

3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

4. Prijedlog Odluke o donošenju VI izmjena i dopuna Prostornog plana

5. Prijedlog Programa izrade dokumenata prostornog uređenja

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu

9. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

13. prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada

19. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

20. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o poslovnoj szradnji s Županijom

21. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka

22. Prijedlog Odluke o broju i vrsti javnih priznanja

23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima

24. Izvješće Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017