Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
6. Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/6-sjednica-gradskog-vijeca/

6. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 27. travnja 2018. | Gospic.hr


2. ZAPISNIK 5. sjednica Vijeća
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom
3.1. Plan gospodarenja otpadom 2017.-2022.
4. Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2018. g.
4.1. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2018 -2020 godinu.
4.2. Prijedlog Odluka o izvr pror za 2018. g.
4.3. BILJEŠKE uz Proračun 2018. g.
5. Prijedlog Programa javnih potreba u predskolskom odgoju za 2018.g.
6. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2018.g.
7. Prijedlog Programa javnih potreba zdravstvene zaštite za 2018. g.
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g.
9. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018.g.
10. Prijedlog Programa javnih potreba udruga od interesa za 2018. g.
11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. g.
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.
13. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018.g.
14. Prijedlog Programa radova kapitalnih ulaganja za 2018. g.
15. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća za 2018.g.
16. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2018. g.
17. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. g.
18. Prijedlog plan razvoja sustava CZ za 2018. g.
19. Prijedlog Analize sustava Civilne zaštite za 2017 god.
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima.
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću pahuljica.
22. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije.
23. Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Nadzornog odbora Usluge.

6. Sjednica Gradskog vijeća - Grad Gospić

2. ZAPISNIK 5. sjednica Vijeća
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom
3.1. Plan gospodarenja otpadom 2017.-2022.
4. Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2018. g.
4.1. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2018 -2020 godinu.
4.2. Prijedlog Odluka o izvr pror za 2018. g.
4.3. BILJEŠKE uz Proračun 2018. g.
5. Prijedlog Programa javnih potreba u predskolskom odgoju za 2018.g.
6. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2018.g.
7. Prijedlog Programa javnih potreba zdravstvene zaštite za 2018. g.
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g.
9. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018.g.
10. Prijedlog Programa javnih potreba udruga od interesa za 2018. g.
11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. g.
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.
13. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018.g.
14. Prijedlog Programa radova kapitalnih ulaganja za 2018. g.
15. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća za 2018.g.
16. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2018. g.
17. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. g.
18. Prijedlog plan razvoja sustava CZ za 2018. g.
19. Prijedlog Analize sustava Civilne zaštite za 2017 god.
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima.
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću pahuljica.
22. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije.
23. Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Nadzornog odbora Usluge.