Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
32. Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/32-sjednica-gradskog-vijeca/

32. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 9. svibnja 2020. | Gospic.hr


Dnevni red za 32 sjednicu Gradskog vijeća

1. Zapisnik s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

1. 1. Zapisnik s 31 . sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

2.1. Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

4. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

5. Prijedlog Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2020. g.

6. Pijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena naselja, ulica i trgova na području Grada Gospića

7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti (HT-EKI-PODOŠTRA 42 GOSPIĆ)

7.1. Prilozi uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti (HT-EKI-PODOŠTRA 42 GOSPIĆ) (2)

8. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti (HEP - Čanić gaj - Bolnica

8.1. Prilozi uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti (HEP - Čanić gaj - Bolnica (2)

9. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza na k.č.br. 32231 k.o. Gospić

9.1. Prilozi uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza na k.č.br. 32231 k.o. Gospić

 

32. Sjednica Gradskog vijeća - Grad Gospić