Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
3.Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/3-sjednica-gradskog-vijeca/

3.Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 27. travnja 2018. | Gospic.hr


1. Dnevni red za 3. sjednicu Gradskog vijeća.pdf 

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2016.g..pdf 

3. Prijedlozi Zaključaka o prihvaćanju Izvješća ustanova kojima je osnivač Grad Gospić.pdf

3.1. Izvješćej Pučko otvoreno učilište dr. A. Starčević.pdf

3.2. Izvješće Muzeja Like Gospić.pdf

3.3. Izvješće -Samostalne narodne knjižnice Gospić.pdf

3.4. Izvješće - Dječji vrtić Pahuljica.pdf

3.5. Izvješće - KIC.pdf

3.6. Izvješće - JVP Gospić.pdf

4. Prijedlozi Zaključaka o primanju na znanje Izvješća trgovačkih društava kojima je osnivač Grad Gospić.pdf

4.1. Izvješće - Komunalac Gospić.pdf

4.2. Izvješće - Usluga.pdf

5. Prijedlozi Zaključaka o primanju na znanje Izvješća o radu osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić.pdf

5.1. Izvješće - O.Š. dr. J. Turić.pdf

5.2. Izvješće O.Š. dr. F. Tuđmana.pdf

5.3. Izvješće - O.Š. dr. A. Starčević.pdf

6. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Turističke zajednice Grada Gospića.pdf

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice sportova Grada Gospića.pdf

8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta O.Š. dr. A. Starčević.pdf

3.Sjednica Gradskog vijeća - Grad Gospić