Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
24. Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/24-sjednica-gradskog-vijeca/

24. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 30. srpnja 2019. | Gospic.hr


1. Dnevni red s Pozivom na zajednički dio sjednice

2.1. Zapisnik sa 22 sjednice Gradskog vijeća

2.2. Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog Vijeća

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić- Lički Osik - Perušić

3.1. Sporazum o pripremi realizaciji i provedbi EU projekta - Aglomeracija Gospić - Lički Osik - Perušić

3.2. Prezentacija - Sustav odvodnje otpadnih voda - aglomeracija Gospšić - Lički Osik - Perušić

4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovaja u pedagoškoj godini 2019.-2020.

5.1. Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obarzovanja u pedagoškoj godini 2019.-2020.

6. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju opsega 10-satnog redovitog programa i povećanju broja zaposlenika

6.1. Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju opsega 10-satnog redovitog programa i povećanju broja zaposlenika

7.1 Dopis uz II. Izmjene i dopune Praoračuna Grada Gospića za 2019. g.

7.2. II. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu

7.3. Prijedlog Odluke o III. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

7.4. Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada gospića za 2019.g.

8. Prijedlog Odluke o izmjenama ai dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

24. Sjednica Gradskog vijeća - Grad Gospić

1. Dnevni red s Pozivom na zajednički dio sjednice

2.1. Zapisnik sa 22 sjednice Gradskog vijeća

2.2. Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog Vijeća

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić- Lički Osik – Perušić

3.1. Sporazum o pripremi realizaciji i provedbi EU projekta – Aglomeracija Gospić – Lički Osik – Perušić

3.2. Prezentacija – Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Gospšić – Lički Osik – Perušić

4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovaja u pedagoškoj godini 2019.-2020.

5.1. Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obarzovanja u pedagoškoj godini 2019.-2020.

6. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju opsega 10-satnog redovitog programa i povećanju broja zaposlenika

6.1. Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju opsega 10-satnog redovitog programa i povećanju broja zaposlenika

7.1 Dopis uz II. Izmjene i dopune Praoračuna Grada Gospića za 2019. g.

7.2. II. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu

7.3. Prijedlog Odluke o III. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

7.4. Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada gospića za 2019.g.

8. Prijedlog Odluke o izmjenama ai dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama